Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Jak wstąpić do OT-06 » pzk.katowice.pl - PZK OT-06
PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY 06 w Katowicach

siedziba: 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 51 

www.pzk.katowice.pl 

e-mail: pzk@pzk.katowice.pl


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !

Przystąpienie do Śląskiego Oddziału Terenowego OT-06 PZK w Katowicach
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich jest procedurą prostą,
ale wymagającą spełnienia kilku punktów.

Informacja dotycząca procedury wstępowania do PZK oraz wydawania licencji SWL.


Dla nadawców:


1. Pobrać, wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie!
    i wysłać pocztą na adres domowy Artura SQ9BDB (adres podany niżej)
a) druk „Deklaracja przystąpienia do PZK” (2 egz.)
b) druk „Informacja o członku wstępującym do PZK (2 egz.)
 
Oddział obowiązują oryginały dokumentów z własnoręcznym podpisem!!


2. Dokonać wpłatę na konto oddziału odpowiedniej, zsumowanej, kwoty:
a. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL - 30 zł
b. Składka dla członka powyżej 71 roku życia - 90 zł
c. Składka dla członka zwyczajnego 21-70 lat - 120 zł
d. Składka dla członka zw. do 20 lat lub uczącego się do 26 lat - 30 zł
e. Składka dla członka wspomagającego - 20 zł
f. Kluby zarejestrowane w OT PZK - 0 zł.
+ Składka oddziałowa płatna jednorazowo w kwocie 30zł
np. 150 zł (120+30), 120 zł (90+30), 60 zł (30 +30), 50 zł (20+30).

W/w kwoty odnoszą się do całego roku. Składki półroczne wynoszą połowę w/w kwoty,
oprócz składki oddziałowej, płatnej w całości jednorazowo.


3. Kwotę należy wpłacić na konto:
    Śląski Oddział Terenowy PZK numer:

23 1140 1010 0000 3533 4800 1006


z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, imię i nazwisko, za jaki okres wpłata opiewa, 
oraz przy zniżkowej składce obowiązkowo proszę podać rok urodzenia.Inne informacje:
www.pzk.katowice.pl
e-mail: pzk@pzk.katowice.pl


4. Przesłać e-mail'em na adres Śl. O.T. wersje elektroniczną w/w dokumentów oraz
informację o dokonanych czynnościach, podając również krótkie podstawowe swoje dane,
(m.in. rok urodzenia, osoby do 20/26 lat czy pobierają naukę).


5. Dane te zostaną wprowadzone do systemu OSEC PZK (On-line System Ewidencji Członków PZK). Zalecane jest dołączenie elektronicznego potwierdzenia dokonania wpłaty na konto Oddziału.

6. Po kilku/kilkunastu dniach dokonać sprawdzenie w systemie OSEC poprawności wprowadzonych danych i ewentualnie powiadomić OT-06 o niedokładnych danych.
SYSTEM OSECDla występujących o licencję nasłuchową SWL:

1. czynności jak dla nadawców

2. dołączyć
„Wniosek o wydanie licencji SWL”.
Kontakt ze Skarbnikiem:  (na ten adres proszę wysyłać listy i karty QSL)

Artur Służałek SQ9BDB
ul. Stroma 70
41-200 Sosnowiec

tel.  604 655 933
sq9bdb@tlen.pl


Adres OT-06:  

ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY 06 PZK

DOM KULTURY "CHEMIK"

ul. NIEPODLEGŁOŚCI 51

41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE


Dokumenty:
Karta_informacji_czlonka_PZK
Deklaracja_PZK
Zgloszenie_klubu_do_obslugi_QSL_PZK
Deklaracja członkowska
Wniosek o licencje SWL
Wniosek o wydanie legitymacji PZK