Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

1,5% OPP » pzk.katowice.pl - PZK OT-06
PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 


 1% OPP dla PZK

Poniżej dla ułatwienia podajemy jak wypełnić najpopularniejsze PIT, aby Wasz 1% od podatku wspomógł nas w naszej tak potrzebnej i pożytecznej działalności.


Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego (OPP) wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

1% podatku mogą przekazać:
 ryczałtowcy – PIT 28,
 przedsiębiorcy – PIT 36,
 przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
 pracownicy – PIT 37,
 gracze giełdowi – PIT 38,
 osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Uwaga - nie wpisywać numeru KRS oddziału, ponieważ oddział OT-06 nie ma statusu oprganizacji pożytku publicznego.
Wpisać numer PZK KRS: 0000088401

Ponadto w pozycji DODATKOWE INFORMACJE formularza PIT można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%.
Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające.
Przykładowo: OT-06
Podanie tych danych umożliwia wykorzystanie przekazanych pieniędzy przez nasz oddział.

Namawiając do przekazania 1% od podatku na rzecz PZK należy podkreślać, że to co za te środki kupujemy czy na co je wydajemy nie służy tylko członkom PZK i krótkofalowcom w ogóle.
Spora część działań jest skierowana do szerszych kręgów społeczeństwa np. poprzez budowę sieci łączności awaryjnej, bramek APRS, promowanie regionów, miast i miejscowości, w których mieszkamy, a także na organizację otwartych spotkań integracyjnych.Informacje szczegółowe:

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę
rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

1% podatku mogą przekazać:
 ryczałtowcy – PIT 28,
 przedsiębiorcy – PIT 36,
 przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
 pracownicy – PIT 37,
 gracze giełdowi – PIT 38,
 osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. w PIT 28
v poz. 125 numer KRS,
v poz. 126 kwota,
v poz. 127 cel szczegółowy 1%,
v poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 129 dodatkowe informacje

2. w PIT 36
v poz. 308 numer KRS,
v poz. 309 kwota,
v poz. 310 cel szczegółowy 1%,
v poz. 311 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 312 dodatkowe informacje

3. w PIT 36L
v poz. 94 numer KRS,
v poz. 95 kwota,
v poz. 96 cel szczegółowy 1%,
v poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 98 dodatkowe informacje

4. w PIT 37
v poz. 131 numer KRS,
v poz. 132 kwota,
v poz. 133 cel szczegółowy 1%,
v poz. 134 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 135 dodatkowe informacje

5. w PIT 38
v poz. 57 numer KRS,
v poz. 58 kwota,
v poz. 59 cel szczegółowy 1%,
v poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 61 dodatkowe informacje

6. w PIT 39
v poz. 51 numer KRS,
v poz. 52 kwota,
v poz. 53 cel szczegółowy 1%,
v poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 55 dodatkowe informacje.

W pozycji DODATKOWE INFORMACJE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%. Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające.
Przykładowo: OT-06
Podanie tych danych umożliwia wykorzystanie przekazanych pieniędzy przez nasz oddział.
Zachęcamy do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.