Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

pzk.katowice.pl - PZK OT-06
PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

SKŁADKI PZK NA 2024

23-11-2023
Komunikat składkowy na 2024 rok ....

Komunikat składkowy na 2024 rok

Składka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, wynosi 30 zł na rok.

Uprzejmie informuję, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2024 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Roczne stawki składek poniżej.

L.p. Rodzaj składki - opis
1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Ponadto integralną częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu.

Składka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, wynosi 30 zł na rok.

Zsumowane składki należy wpłacać, wyłącznie, na konto macierzystego OT lub w kasie OT.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek, za pierwsze półrocze, przez członków, upływa 15 stycznia 2024 roku.


Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK
Składka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, wynosi 30 zł na rok.


ŁACZNĄ kwotę należy wpłacić na konto:


Śląskiego Oddziału Terenowego OT-06 PZK

nr: 23 1140 1010 0000 3533 4800 1006

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, imię i nazwisko, za jaki okres wpłata opiewa, 

oraz przy zniżkowej składce obowiązkowo proszę podać rok urodzenia.
VY 73

Artur SQ9BDB

Skarbnik OT-06