Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Składki PZK na rok 2023 » pzk.katowice.pl - PZK OT-06
PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 


Składki PZK 2023

Składka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, wynosi 30 zł na rok.


Uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2023 rok nie uległy zmianie.

Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK, Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Wyciąg z wymienionej uchwały poniżej.

 Lp 

 Rodzaj składki - opis 

  

  1.

 Składka wpisowa

0,00 zł

  2.

 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

30,00 zł

  3.

 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

90,00 zł

  4.

 Składka dla członka zwyczajnego

120,00 zł

  5.

 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł

  6.

 Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

  7.

 Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 złIntegralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu.

Składki należy wpłacać wyłącznie na konto macierzystego OT.

 
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków, upływa 14 stycznia 2023 roku.

 

 Jan Dąbrowski - skarbnik PZK
Składka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, wynosi 30 zł na rok.Zsumowaną kwotę należy wpłacić na konto:


Śląski Oddział Terenowy OT-06 PZK

NA NUMER (ważny od lipca 2018):

23 1140 1010 0000 3533 4800 1006
z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, imię i nazwisko, za jaki okres wpłata opiewa, 

oraz przy zniżkowej składce obowiązkowo proszę podać rok urodzenia.


VY 73

Artur SQ9BDB

Skarbnik OT-06